I. Evre: 12 – 13 yaş

– Bedende değişiklikler olur. Bunun sosyal ve kişisel anlamı vardır.
– Bedene daha çok dikkat edilir
– Bedene güvensizlik yaşanır
– Diğerleri ve karşı cinsiyet hakkında merak artar
– Kızlar ve erkekler arasındaki farklar artar
– Aynı cinsiyetle daha fazla temas halinde olunur (kız grupları ve erkek kulüpleri)
– Cinsel ilişkiye girilmesi, cinsel ilişki ve cinsiyet farklılıklarına ilgi artar
– Cinsel fanteziler kurulur

II. Evre: 14 – 15 yaş

– Birisiyle temasa geçme isteği oluşur
– Bir cinsel ilişkiye girme arzusu gelişir
– Öpüşme ve giysilerin altından okşama başlayabilir.

III. Evre: 16 – 17 yaş

– Kısa süreli ilişkiler başlayabilir
– Öpüşme, okşamaya ilişkin doğru davranışla ilgili birçok endişe ortaya çıkar
– İletişim ve ilişkilere fazlaca zaman ayrılır

IV. Evre: 18 – 19 yaş

– Uzun süreli bir ilişki başlayabilir
– Kız çocuklarının daha büyük arkadaşları olur.
– Daha duygusal ilişkiler kurulmaya başlanır.
– İlişkiler daha fazla önemli hale gelir.